De uitgever:

De uitgever:

In 2008 startte Heynens uitgeverij PONS MOSAE Editions met als specialisatie het publiceren van studies, genealogieën, biografieën en essays (ook van andere auteurs) over de adel in Limburg. De eerste uitgave was: Adel in ‘Limburg’ of de Limburgse adel 1590-1990. Geschiedenis en Repertorium (Maastricht, 2008). Vervolgens verschenen drie delen uit de reeks Adel aan Maas, Roer en Geul

3

Deel III is verschenen in 2011. 3

Adel aan Maas, Roer en Geul Deel III.