Lezingen:

homo.jpg

chesterfield.png


The Chesterfield FORUM


(©) Lou Heynens 2018

De 'Limburgse' adel- en kastelengeschiedenis (e.a.) is niet alleen fascinerend, maar ook intrigerend divers van inhoud en strekking. Ondanks de vele historisch-culturele 'hoogstandjes' is niet alles, zoals het ons veelal in publicaties (media) wordt voorgespiegeld. Want, 'adel' is een menselijke constructie die, strikt genomen, niets van doen heeft met 'edel' of met bijzondere deugden, die niets anders zijn dan vermomde ondeugden. Een opvallend speerpunt in de geschiedenis van de adellijke geslachten, vormt dan ook het 'theater van de representatie' of het publieke veinzen. Om politiek, religieus of maatschappelijk eigenbelang werd er driftig gemanipuleerd en schijnfaçades opgepoetst. Het stelselmatig negeren van delicate thema's en een schaamteloze eenzijdigheid verhullen dat adel met edel samenvalt. Aan de hand van talloze voorbeelden (résumés) uit de oude en recente adelsgeschiedenis e.a. , werpt de publicist Lou Heynens in korte casestudies - hier ook over homoseksualiteit en de Schutz Staffel (SS) - zijn kritisch licht in het doolhof van de 'werkelijkheid '. Heynens vond zijn idioom en Leitmotiv bij de bovengenoemde Earl of Chesterfield; beide zijn, de een door afkomst de ander door relaties niet alleen insider en toch ook weer outsider.

Philip Stanhope, 4th Earl of Chesterfield (1694-1773), Engels staatsman, diplomaat en schrijver, was bij uitstek een groot kenner van de adel. In een van zijn briljante karakterschetsen plaatst hij het volgende paradigma:"Meer door uiterlijke dan door innerlijke eigenschappen of kwaliteiten hebben edelen geluk en groot aanzien … verworven of verkregen. Hun omgang met de etiquette, de fijnheid van hun manieren, hun gezichtsuitdrukking, de gebezigde taal en hun gedragingen zijn van groter belang dan hun innerlijke kwaliteiten of geestelijke ontwikkeling, indien ze die al zouden bezitten. Voordat je hoveling wordt ben je al vleier …".

CHESTERFIELD LEZINGEN:

Er staan momenteel 20 lezingen van 'gevalsbeschrijvingen' op het programma: de duur van een lezing varieert doorgaans tussen 40 minuten en 1 uur, eventueel in combinatie met een powerpoint-presentatie (minus de nodige apparatuur, waarvoor uzelf dient te zorgen). Uiteraard is er na afloop gelegenheid tot vragen stellen.

Voor het seizoen 2018/2019 staan de volgende thema-lezingen (onder voorbehoud) op de agenda:

chesterfield.png


Klik hier voor de lezingen: 'The Chesterfield FORUM'

gulpen.jpg